Emley Moor transmitting station

Emley Moor transmitting station

Emley Moor Transmitting Station je jedním z nejvýznamnějších vysílacích center ve Spojeném království a poskytuje pokrytí televizního a rozhlasového signálu pro velkou část severní Anglie. Tato ikonická věž se nachází poblíž vesnice Emley Moor v hrabství West Yorkshire a je jedním z nejvyšších stavěných objektů ve Spojeném království. Postavena byla v roce 1969 po požáru původní dřevěné věže, která sloužila od roku 1956.

Emley Moor Transmitting Station dosahuje výšky přes 330 metrů a její charakteristická struktura tvoří významnou část místního panoramatu. Věž je nejen důležitým technickým zařízením, ale také atraktivním místem pro turisty, kteří si chtějí prohlédnout impozantní konstrukci a obdivovat rozsáhlé výhledy na okolní krajinu. Pro veřejnost je otevřená i vyhlídková plošina ve výšce 275 metrů, která poskytuje úchvatný pohled na široké okolí až k horizontu.

Emley Moor Transmitting Station je klíčovým prvkem infrastruktury pro přenos televizních a rozhlasových signálů v regionu a hraje důležitou roli v každodenním životě milionů lidí. Díky svému významu a monumentální přítomnosti se stala nedílnou součástí kulturní krajiny Yorkshire a je považována za jednu z ikonických staveb Spojeného království.

Poloha Emley Moor transmitting station

Emley Moor Transmitting Station se nachází poblíž vesnice Emley Moor v metropolitním hrabství West Yorkshire v severní Anglii, ve Spojeném království. Tato věžovitá struktura je umístěna na kopci Emley Moor, což je významné vyvýšené místo, které poskytuje optimální podmínky pro šíření televizních a rozhlasových signálů do širokého okolí.

Poloha Emley Moor Transmitting Station je strategická pro zajištění pokrytí televizního a rozhlasového signálu pro obyvatele severní Anglie a okolních oblastí. Díky své výhodné poloze na kopci je věž dobře viditelná z dalekého okolí a slouží také jako orientační bod pro navigaci ve větších vzdálenostech. Okolní krajina kolem věže je charakterizována zemědělskými oblastmi a venkovskými vesnicemi, což dává Emley Moor Transmitting Station jistou dominantní pozici v krajině.

Parametry Emley Moor transmitting station

Emley Moor Transmitting Station, jakožto jedno z nejvýznamnějších vysílacích center ve Spojeném království, disponuje několika klíčovými parametry:

  1. Výška: Hlavní vysílací věž Emley Moor dosahuje výšky 330,4 metru (1,084 stop), což ji činí jedním z nejvyšších stavebních objektů ve Spojeném království a dokonce i v Evropě. Tato impozantní výška umožňuje věži šířit televizní a rozhlasové signály na dlouhé vzdálenosti a pokrýt rozsáhlé oblasti severní Anglie.
  2. Konstrukce: Emley Moor Transmitting Station je postavena z ocelových konstrukcí, které jsou pevně zakotveny do betonových základů. Hlavní vysílací věž je tvořena tubulárními ocelovými pruty, které jsou vzájemně propojeny a tvoří robustní a stabilní konstrukci. Vedle hlavní věže se na areálu nachází i další menší antény a zařízení pro přenos signálů.
  3. Pokrytí a dosah: Díky své výšce a výhodné poloze na kopci Emley Moor poskytuje vysílací stanice široké pokrytí televizním a rozhlasovým signálem pro oblasti severní Anglie a okolní regiony. Signály z této stanice jsou přijímány miliony domácností a diváků ve velkém geografickém rozsahu.

 

EmleyMoorMastSpring2006