Lockheed C-141 Starlifter

Lockheed C-141 Starlifter

Lockheed C-141 Starlifter byl významným strategickým transportním letounem vyvinutým pro potřeby amerického letectva v 60. letech 20. století. Tento ikonický letoun hrál klíčovou roli při strategickém leteckém transportu vojáků, vybavení a nákladu po celém světě během studené války a následných vojenských operací. Starlifter byl schopen provádět dlouhé lety přes oceány a kontinenty, což mu umožňovalo rychlé a efektivní nasazení do různých operačních oblastí.

Jedním z hlavních rysů C-141 Starlifter byla jeho schopnost přepravit velké množství nákladu na velké vzdálenosti. Letoun byl schopen přenášet až 200 vojáků, nebo ekvivalentní náklad včetně vozidel a dělostřelectva. Díky své vysoké nosnosti a dlouhému doletu poskytoval Starlifter americkému letectvu strategickou schopnost rychlého a efektivního nasazení vojáků a materiálu kdekoli na světě.

C-141 Starlifter byl nasazen při mnoha klíčových událostech, včetně přepravy vojáků během války ve Vietnamu, humanitárních misí a rychlých nasazení po celém světě. Letoun hrál významnou roli v amerických vojenských operacích po mnoho let a jeho schopnosti a výkony si získaly respekt jak u vojenských velitelů, tak u letců.

Výzbroj Lockheed C-141 Starlifter

Lockheed C-141 Starlifter byl primárně transportní letoun navržený pro přepravu vojáků a nákladu a nebyl vybaven žádnou standardní výzbrojí pro bojové operace. Jeho účelem bylo poskytnout rychlý a spolehlivý způsob přepravy velkých množství vojáků a materiálu na dlouhé vzdálenosti. Tím se lišil od bojových letounů, které jsou vybaveny výzbrojí pro obranu a útok.

C-141 Starlifter byl navržen jako transportní letadlo a jeho interiér byl uzpůsoben pro přepravu velkých nákladů až po vozidla, dělostřelectvo, nebo velké množství vojáků. Letoun byl schopen provádět strategické letecké transporty, včetně přepravy vojáků, vybavení a materiálu do vzdálených vojenských základen a operačních oblastí po celém světě.

I když C-141 Starlifter nebyl vybaven žádnou výzbrojí ve standardní konfiguraci, výjimečné schopnosti tohoto letounu byly klíčové pro americké letectvo při provádění strategického leteckého transportu během studené války a pozdějších vojenských operací. Letoun poskytoval důležitý prostředek pro rychlé a efektivní přesuny vojáků a materiálu po celém světě.

Parametry Lockheed C-141 Starlifter

Lockheed C-141 Starlifter byl transportní letoun vyvinutý pro americké letectvo a uvedený do provozu v roce 1965. Jednalo se o klíčový prvek amerického strategického leteckého transportu během studené války až do svého postupného vyřazení ze služby v pozdějších letech. Zde jsou některé z hlavních parametrů Lockheed C-141 Starlifter:

  1. Rozpětí křídla: Rozpětí křídla C-141 Starlifter činilo přibližně 48 metrů, což mu poskytovalo dostatečnou nosnost a stabilitu během letu.
  2. Délka: Délka letounu byla přibližně 51 metrů, což zahrnovalo rozpětí ocasních ploch.
  3. Maximální vzletová hmotnost: Maximální vzletová hmotnost C-141 Starlifter byla kolem 144 000 kg, což mu umožňovalo přepravovat velké náklady na dlouhé vzdálenosti.
  4. Pohonná jednotka: Letoun byl poháněn čtyřmi proudovými motory Pratt & Whitney TF33-P-7, které mu poskytovaly dostatečný tah k dosažení požadovaných rychlostí a výkonů.
  5. Maximální rychlost: Maximální rychlost C-141 Starlifter dosahovala přibližně 960 km/h (600 mph), což bylo dostatečné pro jeho primární účel jako těžký transportní letoun.
  6. Dolet: Dolet letounu byl kolem 7 400 km (4 600 mil), což mu umožňovalo provádět dlouhé lety přes oceány a kontinenty bez nutnosti častého doplňování paliva.
  7. Kapacita: C-141 Starlifter byl schopen nést až 200 vojáků nebo ekvivalentní náklad, včetně vozidel, dělostřelectva a dalšího vybavení.

C-141 Starlifter byl důležitým prvkem strategického leteckého transportu Spojených států po mnoho let a hrál klíčovou roli v přepravě vojáků a materiálu během mnoha vojenských operací a humanitárních misí.

C-141 Starlifter 58-4561