USS Mississippi (BB-41)

USS Mississippi BB-41

USS Mississippi (BB-41) byla bitevní loď třídy New Mexico, která sloužila v United States Navy v průběhu 20. století. Její stavba byla zahájena v roce 1915 v loděnicích Newport News Shipbuilding Company ve Virginii a loď byla spuštěna na vodu 25. ledna 1917. USS Mississippi byla oficiálně přijata do služby 18. prosince 1917. Loď byla pojmenována po státě Mississippi.

Třída New Mexico byla navržena jako vylepšená verze předchozí třídy Nevada, s důrazem na zvýšení pancéřování a výkonu. USS Mississippi byla vybavena hlavní výzbrojí, kterou tvořily čtyři dělové věže s celkem dvanácti kanóny ráže 356 mm (14 palců), což jí poskytovalo vysokou palebnou sílu a schopnost účinně podporovat pozemní operace a vést dělostřelecké souboje na moři.

Během své služby USS Mississippi prošla několika modernizacemi a úpravami, aby zůstala konkurenceschopná v průběhu času. Loď se účastnila operací během první světové války, ale nestihla se zapojit do bojů. Během druhé světové války USS Mississippi aktivně bojovala v Pacifiku a byla přítomna v několika důležitých bitvách, jako byla bitva u Leyte Gulf. Po válce sloužila jako cvičná loď a byla vyřazena ze služby v roce 1956. Její služba představuje důležitý úsek v historii amerického námořnictva.

Výzbroj USS Mississippi (BB-41)

USS Mississippi (BB-41), jako bitevní loď třídy New Mexico, disponovala impozantní výzbrojí, která jí poskytovala vysokou palebnou sílu a bojovou efektivitu. Hlavní výzbroj tvořily čtyři dělové věže s celkově dvanácti kanóny ráže 356 mm (14 palců). Tyto obří kanóny byly umístěny po dvou věžích na přídi a zádi lodi, což jí poskytovalo schopnost vést dělostřelecké souboje na moři s vysokou přesností a účinností.

Kromě hlavního dělostřelectva měla USS Mississippi také sekundární výzbroj, která zahrnovala šestnáct děl ráže 127 mm (5 palců), umístěných po obvodu lodi. Tato děla sloužila k obraně proti menším lodím, torpédoborcům a letounům, poskytující USS Mississippi širokou škálu možností při obraně a útoku.

Takto robustní výzbroj, kombinovaná s pečlivě navrženým pancéřováním a moderními technologiemi, dávala USS Mississippi významnou palebnou sílu a bojovou schopnost, která ji zařazovala mezi klíčové lodě amerického námořnictva v průběhu první poloviny 20. století.

Parametry USS Mississippi (BB-41)

USS Mississippi (BB-41) byla významnou bitevní lodí s následujícími klíčovými parametry:

  1. Displacement: Loď měla standardní výtlak přibližně 32 000 tun a plný výtlak přibližně 33 000 tun. Tato hmotnost zahrnovala celkovou váhu lodi včetně výzbroje, paliva, posádky a dalšího vybavení.
  2. Délka: Celková délka USS Mississippi činila 190,2 metrů (624 stop). Tato délka zahrnovala příď, záď a celkovou délku trupu lodi.
  3. Šířka: Šířka lodi byla přibližně 29,7 metrů (97 stop). Tato šířka určovala maximální šířku trupu lodě z boku.
  4. Ponor: USS Mississippi měla ponor přibližně 9,3 metru (30 stop a 6 palců). Tato hodnota určovala hloubku, do které se ponor lodě dostal pod hladinu moře.
  5. Rychlost: Loď byla poháněna parními turbínami, které jí umožňovaly dosahovat maximální rychlosti přibližně 21 uzlů (39 km/h).
  6. Posádka: Standardní posádka lodi čítala přibližně 1 081 mužů, včetně důstojníků a námořníků, kteří obsluhovali a udržovali různé systémy a vybavení lodi.

Tyto parametry dávaly USS Mississippi solidní základ pro plnění svých bojových úkolů a zařazovaly ji mezi významné lodě amerického námořnictva v první polovině 20. století.

USS Mississippi (BB-41) operating at sea during the later 1930s