USS Idaho (BB-42)

USS Idaho BB-42

USS Idaho (BB-42) byla bitevní loď třídy New Mexico sloužící v United States Navy během 20. století. Její stavba začala v roce 1915 v loděnicích New York Shipbuilding Corporation v Camden, New Jersey, a loď byla spuštěna na vodu 30. června 1917. USS Idaho byla oficiálně přijata do služby 24. března 1919. Loď byla pojmenována po státě Idaho.

Třída New Mexico byla navržena jako vylepšená verze předchozí třídy Nevada s větším důrazem na pancéřování a výkon. USS Idaho byla vybavena hlavní výzbrojí tvořenou čtyřmi dělovými věžemi s celkem dvanácti kanóny ráže 356 mm (14 palců), což jí poskytovalo silnou palebnou sílu pro podporu pozemních operací a boje na moři.

Během své služby USS Idaho prošla několika modernizacemi a úpravami, aby zůstala konkurenceschopná v průběhu času. Loď se účastnila operací během první světové války, kde sloužila převážně jako eskortní loď pro konvoje. Během druhé světové války se USS Idaho účastnila důležitých bitev v Pacifiku, včetně bitvy u Midway a bitvy u Leyte Gulf. Po válce byla loď vyřazena ze služby v roce 1946 a později sešrotována. Její služba však zanechala nezmazatelnou stopu v historii amerického námořnictva.

Výzbroj USS Idaho (BB-42)

USS Idaho (BB-42), jako bitevní loď třídy New Mexico, disponovala impozantní výzbrojí, která jí poskytovala vysokou palebnou sílu a bojovou efektivitu. Hlavní výzbroj tvořily čtyři dělové věže s celkově dvanácti kanóny ráže 356 mm (14 palců). Tyto obří kanóny byly umístěny po dvou věžích na přídi a zádi lodi, což jí poskytovalo schopnost vést dělostřelecké souboje na moři s vysokou přesností a účinností.

Kromě hlavního dělostřelectva měla USS Idaho také sekundární výzbroj, která zahrnovala dvanáct 127mm (5palcových) děl, umístěných po obvodu lodi. Tato děla sloužila k obraně proti menším lodím, torpédoborcům a letounům, poskytující USS Idaho širokou škálu možností při obraně a útoku.

Takto robustní výzbroj, kombinovaná s pečlivě navrženým pancéřováním a moderními technologiemi, dávala USS Idaho významnou palebnou sílu a bojovou schopnost, která ji zařazovala mezi klíčové lodě amerického námořnictva v průběhu první poloviny 20. století.

Parametry USS Idaho (BB-42)

USS Idaho (BB-42) byla významnou bitevní lodí s následujícími klíčovými parametry:

  1. Displacement: Loď měla standardní výtlak přibližně 32 000 tun a plný výtlak přibližně 33 000 tun. Tato hmotnost zahrnovala celkovou váhu lodi včetně výzbroje, paliva, posádky a dalšího vybavení.
  2. Délka: Celková délka USS Idaho činila 190,2 metrů (624 stop). Tato délka zahrnovala příď, záď a celkovou délku trupu lodi.
  3. Šířka: Šířka lodi byla přibližně 29,7 metrů (97 stop). Tato šířka určovala maximální šířku trupu lodě z boku.
  4. Ponor: USS Idaho měla ponor přibližně 9,3 metru (30 stop a 6 palců). Tato hodnota určovala hloubku, do které se ponor lodě dostal pod hladinu moře.
  5. Rychlost: Loď byla poháněna parními turbínami, které jí umožňovaly dosahovat maximální rychlosti přibližně 21 uzlů (39 km/h).
  6. Posádka: Standardní posádka lodi čítala přibližně 1 081 mužů, včetně důstojníků a námořníků, kteří obsluhovali a udržovali různé systémy a vybavení lodi.

Tyto parametry dávaly USS Idaho solidní základ pro plnění svých bojových úkolů a zařazovaly ji mezi významné lodě amerického námořnictva v první polovině 20. století.

USS Idaho (BB-42) at 1927 naval review