USS South Carolina (BB-26)

USS South Carolina BB-26

USS South Carolina (BB-26) byla první dreadnought třídy South Carolina postavená pro United States Navy na počátku 20. století. Její stavba byla zahájena v roce 1906 v loděnicích William Cramp & Sons Shipbuilding Company v Pensylvánii a loď byla spuštěna na vodu 11. července 1908. USS South Carolina byla oficiálně přijata do služby 1. března 1910. Byla to revoluční loď, která posunula námořní válku do nové éry, jelikož se jednalo o první dreadnought v americkém námořnictvu.

Hlavní výzbroj USS South Carolina tvořilo osm děl ráže 305 mm (12 palců), které byly umístěny ve čtyřech dělových věžích. Tyto kanóny poskytovaly lodi výraznou palebnou sílu, která ji činila schopnou vést účinné dělostřelecké souboje na moři. Kromě toho měla loď sekundární výzbroj skládající se z dvanácti děl ráže 127 mm (5 palců) a dva torpédometné tuby.

USS South Carolina byla aktivně nasazena během první světové války, kde sloužila jako součást britské Grand Fleet v Severním moři. Po válce byla modernizována a v roce 1921 byla převedena do rezervy. Poté, co byla v roce 1924 přeřazena do Atlantické rezervní flotily, byla v roce 1929 definitivně vyřazena ze služby a později sešrotována v souladu s mezinárodními dohodami o omezení zbrojení. USS South Carolina si tak získala místo v historii jako průkopník nové éry námořních operací a technologií.

Výzbroj USS South Carolina (BB-26)

USS South Carolina (BB-26) byla vyzbrojena robustním arzenálem, který jí poskytoval vysokou palebnou sílu a schopnost efektivně vést dělostřelecké souboje na moři. Hlavní výzbroj tvořily čtyři dělové věže s celkem osmi děly ráže 305 mm (12 palců). Tyto dělové věže byly umístěny po dvou na přídi a zádi lodi, což zajišťovalo dobrou palebnou sílu v obou směrech.

Kromě hlavního dělostřelectva měla USS South Carolina také sekundární výzbroj, která zahrnovala dvanáct děl ráže 127 mm (5 palců). Tato menší děla byla umístěna po obvodu lodi a sloužila především k obraně proti menším lodím, torpédoborcům a letounům.

Další součástí výzbroje byly dva torpédometné tuby. Tyto torpédomety byly umístěny na bocích lodi a umožňovaly USS South Carolina účinnou obranu proti nepřátelským lodím na kratší vzdálenosti. Celkově byla výzbroj USS South Carolina dobře vyvážená a umožňovala jí efektivně plnit své bojové úkoly v rámci operací amerického námořnictva.

Parametry USS South Carolina (BB-26)

USS South Carolina (BB-26) byla významnou lodí, která disponovala několika klíčovými parametry:

  1. Displacment: Loď měla standardní výtlak přibližně 16 000 tun a plný výtlak přibližně 17 600 tun. Tato hmotnost zahrnovala celkovou váhu lodi včetně výzbroje, paliva, posádky a dalšího vybavení.
  2. Délka: Celková délka USS South Carolina činila 138,1 metrů (453 stop). Tato délka zahrnovala příď, záď a celkovou délku trupu lodi.
  3. Šířka: Šířka lodi byla přibližně 23,3 metrů (76 stop). Tato šířka určovala maximální šířku trupu lodě z boku.
  4. Ponor: USS South Carolina měla ponor přibližně 7,5 metru (24,5 stop). Tato hodnota určovala hloubku, do které se ponor lodě dostal pod hladinu moře.
  5. Rychlost: Loď byla poháněna parními turbínami, které jí umožňovaly dosahovat maximální rychlosti přibližně 18 uzlů (33 km/h).
  6. Posádka: Standardní posádka lodi čítala přibližně 869 mužů, včetně důstojníků a námořníků, kteří obsluhovali a udržovali různé systémy a vybavení lodi.

Tyto parametry daly USS South Carolina solidní základ pro plnění svých bojových úkolů a zařadily ji mezi významné lodě amerického námořnictva v první polovině 20. století.

Uss south carolina bb (cropped)