Lockheed EC-121 Warning Star

Lockheed EC-121 Warning Star

Lockheed EC-121 Warning Star byl vojenským letounem včasných výstrah, který hrál důležitou roli během studené války. Vyvinut na základě civilního dopravního letounu Constellation, EC-121 byl vybaven pokročilými radary a elektronickými systémy, které mu umožňovaly detekovat a monitorovat letecké a námořní hrozby včasně a efektivně.

Jeho hlavním úkolem bylo provádění leteckého hlídkování a sledování leteckých a námořních pohybů, zejména v blízkosti hranic nebo nad mořskými oblastmi. EC-121 byl schopen detekovat nepřátelské letouny, včetně bombardérů, a sledovat jejich pohyb, čímž poskytoval cenné informace pro obranu a bezpečnost v rámci strategického vojenského plánování.

Lockheed EC-121 Warning Star sloužil ve službě mnoha zemí, včetně Spojených států, a hrál klíčovou roli v monitorování vzdušného prostoru během studené války. I přes pokroky v technologii a nástup modernějších letounů zůstává EC-121 významnou součástí historie vojenského letectví a připomínkou úlohy, kterou hrál ve sledování a ochraně vzdušného prostoru ve strategických oblastech po celém světě.

Parametry Lockheed EC-121 Warning Star

Lockheed EC-121 Warning Star, jako letoun pro včasné varování a kontrolu vzdušného prostoru, měl následující parametry:

 1. Rozměry a hmotnost:
  • Délka: Přibližně 33 metrů (108 stop).
  • Rozpětí křídel: Přibližně 37 metrů (121 stop).
  • Výška: Přibližně 8 metrů (27 stop).
  • Hmotnost: Prázdná hmotnost letounu byla kolem 35 000 kg (77 000 liber), s maximální vzletovou hmotností přes 60 000 kg (132 000 liber).
 2. Výkonnostní parametry:
  • Maximální rychlost: Přibližně 530 km/h (330 mph).
  • Dolet: Přes 5 000 km (3 000 mil) bez potřeby tankování za letu.
  • Maximální operační výška: Přibližně 7 600 metrů (25 000 stop).
 3. Vybavení:
  • Radary: EC-121 byl vybaven pokročilými radary pro detekci a sledování leteckých a námořních cílů.
  • Elektronické systémy: Měl sofistikované elektronické systémy pro sběr, analýzu a přenos informací o leteckých aktivitách.

Tyto parametry umožňovaly EC-121 Warning Star provádět včasné varování a kontrolu vzdušného prostoru s vysokou účinností a spolehlivostí, což bylo zásadní pro ochranu strategických oblastí a území během studené války a dalších vojenských operací.

Lockheed EC-121D Thailand 1972