USS Skate (SSN-578)

USS Skate (SSN-578)

USS Skate (SSN-578) byla první jaderná ponorka třídy Skate, která se významně zapsala do historie námořnictva Spojených států. Spuštěná na vodu v roce 1957, byla třetí ponorkou s jaderným pohonem v americkém námořnictvu a první jadernou ponorkou, která provedla transarktickou plavbu. USS Skate byla navržena pro provádění dlouhodobých misí a operací pod ledem, což jí umožňovalo operovat v arktických vodách po delší dobu bez nutnosti vynoření.

Historickým milníkem pro USS Skate bylo dosažení severního pólu. V roce 1958, během Operace Sunshine, Skate dosáhla severního pólu a provedla zde první vynoření na otevřenou vodu mezi ledovými kry. Tím se stala první ponorkou, která dosáhla tohoto výkonu. Tento úspěch nejen demonstroval schopnosti jaderného pohonu, ale také poskytl cenné zkušenosti a informace pro další operace v extrémních podmínkách Arktidy.

USS Skate pokračovala ve své službě až do roku 1986, během které plnila různé průzkumné, zpravodajské a bojové mise. Její design a technologie významně přispěly k rozvoji dalších ponorek a námořních strategií. USS Skate byla nejen průkopníkem v oblasti jaderných ponorek, ale také symbolem technologického pokroku a odhodlání námořnictva Spojených států v průzkumu a ochraně globálních vod.

Výzbroj USS Skate (SSN-578)

USS Skate (SSN-578) byla jaderná ponorka, která sloužila v americkém námořnictvu a měla standardní výzbroj pro ponorky své doby. Zde jsou podrobnosti o její výzbroji:

 1. Torpédomety:
  • Čtyři 533mm (21palcové) torpédomety: Ponorka byla vybavena čtyřmi předními torpédomety, které byly schopné vypouštět různé typy torpéd.
 2. Torpéda:
  • Torpéda typu Mk 14: Tato torpéda byla používána pro útoky na hladinové cíle. Mk 14 byla dlouhodobě standardním torpédem amerického námořnictva od druhé světové války.
  • Torpéda typu Mk 16: Tato torpéda byla vylepšenou verzí Mk 14 s lepšími schopnostmi proti ponorkám a hladinovým lodím.
  • Torpéda typu Mk 37: Tato lehká protiponorková torpéda byla používána pro boj proti nepřátelským ponorkám a měla aktivní a pasivní sonarové vedení.
 3. Mise a Operace:
  • Útočné mise: USS Skate byla schopna provádět útočné operace proti nepřátelským ponorkám a hladinovým lodím pomocí svých torpéd.
  • Průzkumné mise: Díky své výzbroji a pokročilým sonarovým systémům byla ponorka také schopna plnit průzkumné a zpravodajské mise.
 4. Další Výbava:
  • Sonarové systémy: Skate byla vybavena pokročilými sonarovými systémy pro detekci a sledování podvodních cílů. Tyto systémy zahrnovaly pasivní a aktivní sonarové technologie, které zlepšovaly schopnost ponorky vyhledávat a zaměřovat nepřátelské cíle.

Výzbroj USS Skate (SSN-578) jí umožňovala plnit širokou škálu misí, od útočných operací až po průzkumné a zpravodajské úkoly. Její torpédomety a torpéda byly klíčovými prvky její bojové kapacity, což jí činilo efektivním nástrojem v námořních operacích během studené války.

Parametry USS Skate (SSN-578)

USS Skate (SSN-578) byla první jaderná ponorka třídy Skate v americkém námořnictvu. Její technické parametry a vlastnosti byly navrženy tak, aby umožňovaly dlouhodobé mise pod vodou, zejména v arktických vodách. Zde jsou klíčové parametry USS Skate:

 1. Rozměry:
  • Délka: 81,5 metru (267 stop)
  • Šířka: 7,6 metru (25 stop)
  • Ponor: 6,7 metru (22 stop)
 2. Výtlak:
  • Na hladině: 2 850 tun
  • Pod hladinou: 3 755 tun
 3. Pohonný Systém:
  • Jaderný reaktor: 1 × S3W
  • Výkon: 6 500 shp (4,8 MW)
  • Pohon: 2 turbíny pohánějící 1 hřídel
 4. Rychlost:
  • Maximální rychlost pod vodou: 20 uzlů (37 km/h)
  • Maximální rychlost na hladině: 15 uzlů (28 km/h)
 5. Dosah:
  • Neomezený dosah díky jadernému pohonu, s výjimkou proviantu a zásob pro posádku
 6. Posádka:
  • Standardní posádka: 8 důstojníků a 76 námořníků
 7. Výzbroj:
  • Torpédomety: 4 × 533mm (21palcové) přední torpédomety
  • Torpéda: Mk 14, Mk 16, a Mk 37 pro různé útočné a protiponorkové operace
 8. Sonarové a Navigační Systémy:
  • Sonarový systém: BQR-2B pasivní sonar pro detekci podvodních cílů
  • Navigační systémy: Pokročilé navigační systémy pro operace v arktických vodách a pod ledem
 9. Další Vybavení:
  • Životní Podmínky: Vybavení pro dlouhodobé mise, včetně zázemí pro posádku, která umožňovala komfortní pobyt pod vodou po delší dobu
  • Elektronické a Komunikační Systémy: Moderní komunikační systémy pro koordinaci s dalšími jednotkami a velením

USS Skate byla navržena a postavena tak, aby byla schopna dlouhodobých operací v různých prostředích, včetně extrémních podmínek Arktidy. Její jaderný pohon, výzbroj a technologie jí umožňovaly plnit různé mise, od průzkumu až po útočné operace, čímž přispívala k strategickým schopnostem amerického námořnictva během studené války.

 

USS Skate (SSN-578);0857816