Lockheed XH-51

Lockheed XH-51

Lockheed XH-51 byl experimentální vrtulník vyvinutý společností Lockheed Corporation v 50. letech 20. století. Tento vrtulník byl navržen jako technologický demonstrátor pro zkoumání nových konceptů a technologií ve vertikálním letectví. Jeho hlavním cílem bylo dosažení vysokých rychlostí a výkonů, které by překonaly tehdejší standardy pro vrtulníky.

Jednou z hlavních inovací XH-51 byl tzv. „rigid rotor system“ (pevný rotorový systém), který umožňoval vrtulníku dosahovat vyšších rychlostí než klasické vrtulníky s flexibilním rotorem. Tento systém umožňoval vrtulníku XH-51 létat rychlostí až 400 km/h, což bylo v té době revoluční.

I přesto, že XH-51 neprošel do sériové výroby, jeho technologické a konstrukční inovace přispěly k dalšímu vývoji v oblasti vrtulníků a vertikálního letectví. Některé prvky a koncepty z XH-51 byly využity při vývoji dalších vrtulníků, což podtrhuje jeho význam v historii letectví.

Parametry Lockheed XH-51

Lockheed XH-51, jakožto experimentální vrtulník, disponoval řadou významných parametrů, které mu umožňovaly dosahovat vysokých výkonů a rychlostí ve srovnání s tehdejšími standardy pro vrtulníky. Mezi hlavní parametry XH-51 patřily:

  1. Maximální rychlost: Lockheed XH-51 byl schopen dosáhnout maximální rychlosti až okolo 400 km/h (250 mph), což bylo v té době výrazně vyšší než u běžných vrtulníků. Tato vysoká rychlost mu umožňovala efektivně překonávat vzdálenosti a zlepšovala jeho schopnost plnit různorodé úkoly.
  2. Dosah: Díky své vysoké rychlosti a efektivnímu designu byl Lockheed XH-51 schopen dosahovat značného dosahu, což bylo důležité zejména pro vojenské a průzkumné účely. Přesný dosah však závisel na konkrétních podmínkách a provozních parametrech.
  3. Nosnost: I když byl Lockheed XH-51 primárně navržen jako vrtulník s vysokou rychlostí a výkonností, stále měl schopnost nést určité množství nákladu. Přesná nosnost však mohla být omezena vzhledem k jeho konstrukci a prioritě dosahování vysokých rychlostí.

Tyto parametry a další technické vlastnosti XH-51 podtrhují jeho význam jako experimentálního vrtulníku, který přinesl nové poznatky a inovace do oblasti vertikálního letectví.

 

Lockheed XH-51 1263