USS Indiana (BB-1)

USS Indiana (BB-1)

USS Indiana (BB-1) byla první bitevní lodí třídy Indiana postavená pro United States Navy na konci 19. století. Objednána byla roku 1890 a začala se stavět v loděnicích William Cramp & Sons v Pensylvánii. Kýl byl položen v roce 1891 a loď byla spuštěna na vodu v roce 1893. USS Indiana byla oficiálně uvedena do služby v roce 1895. Tato bitevní loď byla pojmenována po státě Indiana a hrála významnou roli ve španělsko-americké válce v roce 1898.

V době španělsko-americké války byla USS Indiana součástí amerického loďstva v Karibiku. Spolu s dalšími americkými loděmi se zúčastnila bitvy u Santiago de Cuba, která se stala jednou z klíčových událostí války. Během této bitvy USS Indiana značně přispěla k porážce španělského loďstva a k ukončení konfliktu. Její síla a obratnost v boji z ní udělaly jednu z nejdůležitějších lodí americké flotily.

Po válce USS Indiana sloužila v rámci amerického námořnictva v různých rolích až do svého vyřazení v roce 1919. Po svém vyřazení byla loď převedena do civilní rezervy a nakonec byla prodána k sešrotování v roce 1924. I přes svůj poměrně krátký operační život hrála USS Indiana významnou roli v posílení amerického námořnictva v období před první světovou válkou a zůstává důležitým prvkem v historii námořnictva Spojených států.

Výzbroj USS Indiana (BB-1)

USS Indiana (BB-1) byla vybavena následující výzbrojí:

  1. Hlavní baterie: Čtyři 12-palcové (305mm) dělové věže, umístěné po dvou na přídi a na zádi lodi. Tyto dělové věže měly schopnost střílet proti námořním i pozemním cílům a poskytovaly USS Indiana vysokou palebnou sílu.
  2. Sekundární baterie: Osm 8-palcových (203mm) děl, umístěných po čtyřech na bocích lodi. Tyto dělové baterie sloužily k podpoře hlavní baterie při střelbě na bližší cíle a také k obraně proti menším lodím a torpédovým člunům.
  3. Obranná výzbroj: Dále byla USS Indiana vybavena různými kalibry děl pro obranu proti torpédům a menším lodím. Tato výzbroj zahrnovala 6palcová děla, 3palcové rychlopalné kanóny, děla ráže 1,1 palce a rychlopalné kulomety.

Celkově byla USS Indiana (BB-1) dobře vyzbrojená a schopná bojovat jak proti jiným válečným lodím, tak i proti pozemním cílům. Její výzbroj jí poskytovala vysokou palebnou sílu a schopnost vést úspěšné bojové operace.

Parametry USS Indiana (BB-1)

USS Indiana (BB-1) měla následující parametry a rozměry:

  • Celková délka: 106,7 metru (350 stop)
  • Šířka trupu: 22,2 metru (72,6 stop)
  • Ponor: 7,6 metru (25 stop)
  • Výtlak: přibližně 10 288 tun
  • Rychlost: maximální rychlost kolem 15 uzlů (28 km/h)
  • Dosah: Nebyl uváděn přesný dosah, ale jako moderní válečná loď té doby měla dostatečný dojezd pro dlouhé plavby.
  • Posádka: kolem 473 důstojníků a námořníků

Tento bitevní lodě měla silné pancéřování, což jí poskytovalo vysokou odolnost proti nepřátelským palbám. Její vysoký výtlak jí umožňoval nést těžkou výzbroj a zároveň zaručoval stabilitu v různých podmínkách na moři. Navzdory svým rozměrům byla USS Indiana považována za poměrně manévrovatelnou a efektivní bitevní loď své doby.

US Battleship Indiana