USS Maine BB-10

USS Maine (BB-10)

USS Maine (BB-10) byla jednou z bitevních lodí amerického námořnictva, která byla spuštěna na vodu v roce 1901. Tato loď patřila do třídy Maine a byla pojmenována po státu Maine. Jednalo se o moderní a výkonnou bitevní loď, která hrála významnou roli v americkém námořnictvu na počátku 20. století.

USS Maine byla vybavena robustní výzbrojí, zahrnující čtyři dvojhlavňové věže s 12palcovými děly jako hlavní baterie. Sekundární výzbroj tvořila osm jednohlavňových věží s 8palcovými děly. Lehkou obranu poskytovala řada 5palcových děl a další lehká děla. Tato výzbroj poskytovala USS Maine dostatečnou palebnou sílu pro účinný útok na pozemní cíle a obranu proti nepřátelským útokům.

Během své služby USS Maine sloužila v Atlantiku a Karibiku, kde podnikala různé cvičení a manévry a posilovala vojenskou přítomnost Spojených států v regionu. Navzdory svému relativně krátkému provozu nehrála Maine větší roli v mezinárodních konfliktech, ale stala se důležitou součástí americké námořní flotily a představovala významný symbol síly a prestiže Spojených států.

Výzbroj USS Maine BB-10

Výzbroj USS Maine (BB-10) zahrnovala následující:

  1. Hlavní děla: Čtyři dvojhlavňové věže s 12palcovými děly. Tato děla byla umístěna ve dvou věžích na přídi a dvou na zádi lodi a tvořila hlavní baterii lodě, poskytující silnou palebnou sílu pro útok na pozemní cíle a lodě v rámci flotily.
  2. Sekundární děla: Loď nesla osm jednohlavňových věží s 8palcovými děly. Tato děla byla umístěna na bocích trupu a sloužila jako sekundární výzbroj pro obranu proti menším lodím a podporu pozemních operací.
  3. Lehká výzbroj: Kromě hlavních a sekundárních děl nesla Maine také lehkou výzbroj, zahrnující řadu 5palcových děl a další lehká děla, která sloužila k obraně proti menším plavidlům, letadlům a protivníkovým torpédovým člunům.

Tato výzbroj poskytovala USS Maine dostatečnou palebnou sílu pro účinný útok na různé cíle a obranu proti nepřátelským útokům, což jí umožňovalo plnit různé role v rámci amerického námořnictva, včetně ochrany konvojů, útoků na nepřátelské pozice a podpory pozemních operací.

Parametry USS Maine BB-10

Parametry USS Maine (BB-10) zahrnovaly:

  1. Dislokace: Standardní dislokace lodi byla přibližně 12 900 tun, zatímco plně naložená dislokace dosahovala kolem 13 700 tun.
  2. Rozměry: Délka lodi byla přibližně 115,8 metru, šířka dosahovala 22,2 metru a ponor byl kolem 7,6 metru.
  3. Pohon: Loď byla vybavena parními stroji, které poháněly dva lodní šrouby. Její pohonný systém zahrnoval 16 kotlů a poskytoval výkon kolem 16 000 koňských sil.
  4. Rychlost: Maximální rychlost lodi dosahovala přibližně 16 uzlů (asi 30 km/h).
  5. Dosah: Při ekonomické rychlosti mohla USS Maine plout až 5 000 námořních mil.
  6. Posádka: Standardní posádka lodi čítala přibližně 536 mužů, včetně důstojníků a námořníků.

Tyto parametry dávaly USS Maine významné operační možnosti a umožňovaly jí efektivně plnit své úkoly v rámci amerického námořnictva, včetně obrany konvojů, útoku na nepřátelské pozice a podpory pozemních operací.

 

USS Maine underway