USS Maryland (BB-46)

USS Maryland (BB-46)

USS Maryland (BB-46) byla bitevní loď třídy Colorado sloužící v americkém námořnictvu. Objednána byla v roce 1916 a dokončena v roce 1921. Tato bitevní loď byla pojmenována po státu Maryland a byla jednou z osmi lodí této třídy postavených pro americké námořnictvo. USS Maryland hrála významnou roli ve dvou světových válkách a získala několik vyznamenání za svou statečnost a účast v bojových operacích.

USS Maryland byla vybavena dvanácti 406mm děly, podobně jako ostatní lodě třídy Colorado, a mohla dosahovat rychlosti až 21 uzlů. Tato loď se zúčastnila mnoha bojových operací během druhé světové války, včetně útoku na Pearl Harbor v roce 1941, kde utrpěla poškození. Nicméně, byla rychle opravena a vrátila se do služby, aby podpořila americké vojenské úsilí v Tichomoří a na dalších frontách. USS Maryland se účastnila také bitvy u Midway a bitvy u Leyte Gulf, kde hrála klíčovou roli v obraně spojeneckých sil a poskytla důležitou palebnou podporu během invazí na Filipíny. Po válce byla loď modernizována a sloužila jako cvičná loď až do svého vyřazení ze služby v roce 1947.

Výzbroj USS Maryland (BB-46)

USS Maryland (BB-46) byla výzbrojově podobná svým sesterským lodím třídy Colorado, což jí poskytovalo silnou palebnou sílu a obranu. Její výzbroj zahrnovala:

  1. Dvanáct 406mm/45 kanónů Mk 5: Hlavní děla USS Maryland byla umístěna ve čtyřech třídělových věžích – dvě přední věže a dvě zadní věže. Tyto děla byla schopna způsobit značné poškození jak na moři, tak na souši, a byla klíčovou součástí bojové síly lodi.
  2. Dvacet 127mm/51 kanónů Mk 7: Loď byla vybavena sekundární baterií menších děl pro obranu proti leteckým útokům, menším lodím a pobřežním cílům.
  3. Čtyři 76mm protiletadlové kanóny: K ochraně proti leteckým hrozbám byla na USS Maryland instalována protiletadlová výzbroj, která zahrnovala čtyři 76mm kanóny.
  4. Šestnáct 533mm torpédometů: Loď byla vybavena torpédomety pro vypouštění torpéd, což jí umožňovalo účinně bojovat proti námořním cílům na větší vzdálenosti.

Díky této výzbroji byla USS Maryland schopná účinně plnit své bojové úkoly a poskytovat palebnou podporu spojeneckým silám během druhé světové války.

Parametry USS Maryland (BB-46)

USS Maryland (BB-46) byla bitevní loď třídy Colorado s následujícími klíčovými parametry:

  1. Displacement: Standardní výtlak lodi byl přibližně 32 600 tun, zatímco plný výtlak dosahoval kolem 33 590 tun. Displacement udává hmotnost lodi včetně nákladu, paliva, posádky a vybavení.
  2. Délka: USS Maryland měla délku přibližně 190 metrů (621 stop), což ji řadilo mezi středně velké bitevní lodě své doby.
  3. Šířka: Šířka lodi činila přibližně 29,7 metru (97 stop), což jí poskytovalo dostatečnou stabilitu a prostornost.
  4. Pohon: Loď byla poháněna čtyřmi parními turbínami, které poháněly čtyři lodní šrouby. Tato konfigurace poskytovala lodi dostatečný výkon, aby dosáhla maximální rychlosti přibližně 21 uzlů.
  5. Posádka: USS Maryland měla standardní posádku kolem 1200 až 1300 mužů, kteří se starali o provoz a údržbu lodi a plnili bojové úkoly.

Tyto parametry ukazují, že USS Maryland byla dobře vybavená a výkonná bitevní loď, schopná konkurovat ostatním lodím své doby a plnit své vojenské povinnosti na moři.

USS Maryland (BB-46) underway in 1935